سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر رضا بهادر

دکتر رضا بهادر

متخصص ارتوپدی (تروماتولوژی)

دکتر رضا بهادر

آدرس: احمداباد - عارف ۲ - ساختمان مهر
تلفن رزرو: ۰۹۱۸۱۹۶۸۵۵۲

دکتر رضا بهادر

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رضا بهادر فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر محمد خیاط زاده

دکتر محمد خیاط زاده

متخصص ارتوپدی (تروماتولوژی)
مشهد
دکتر  رضا بهادر

دکتر رضا بهادر

متخصص ارتوپدی (تروماتولوژی)
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %