سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر محمد حسین توحیدی فر

دکتر محمد حسین توحیدی فر

متخصص کودکان

کلینیک دکتر محمد حسین توحیدی فر

آدرس: یزد. انتهای خیابان مهدی.نبش میدان خاتمی.ساختمان پزشکان مهدی
تلفن رزرو: 03536240057
تلفن: 03536240057

کلینیک دکتر محمد حسین توحیدی فر

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه

پزشکان مرتبط

دکتر  حسینعلی ناظمیان

دکتر حسینعلی ناظمیان

متخصص کودکان
یزد
دکتر  آذر ربیعی

دکتر آذر ربیعی

متخصص کودکان
یزد
دکتر  وجیه مدرسی سریزدی

دکتر وجیه مدرسی سریزدی

متخصص کودکان
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %