سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمدحسین انوری تفتی

دکتر محمدحسین انوری تفتی

دکترا انگل شناسی

محمدحسین انوری تفتی

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمدحسین انوری تفتی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمدحسین انوری تفتی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  علی فتاحی بافقی

دکتر علی فتاحی بافقی

دکترا انگل شناسی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %