سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  علی فتاحی بافقی

دکتر علی فتاحی بافقی

دکترا انگل شناسی

علی فتاحی بافقی

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

علی فتاحی بافقی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر علی فتاحی بافقی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمدحسین انوری تفتی

دکتر محمدحسین انوری تفتی

دکترا انگل شناسی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %