سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  سید حسین حکمتی مقدم

دکتر سید حسین حکمتی مقدم

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

سید حسین حکمتی مقدم

آدرس: یزد میدان خاتمی، آزمایشگاه دانش
تلفن رزرو: ثبت نشده

سید حسین حکمتی مقدم

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سید حسین حکمتی مقدم فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %