سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مهدی محسن پور

دکتر مهدی محسن پور

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

مهدی محسن پور

آدرس: کرمانشاه پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی - روبروی مسجد - ساختمان البرز - طبقه دوم
تلفن رزرو: ثبت نشده

مهدی محسن پور

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مهدی محسن پور فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %