سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر وحیده شوشی دزفولی

دکتر وحیده شوشی دزفولی

فوق تخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

وحیده شوشی دزفولی

آدرس: تهران سعادت آباد، نبش خیابان 37،
تلفن رزرو: ثبت نشده

وحیده شوشی دزفولی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر وحیده شوشی دزفولی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر امین آمالی

دکتر امین آمالی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر محمد رضا الماسی

دکتر محمد رضا الماسی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر عباسعلی فهزادی

دکتر عباسعلی فهزادی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر سجاد نادری

دکتر سجاد نادری

فوق تخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر ساسان دبیری

دکتر ساسان دبیری

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر علی عطایی

دکتر علی عطایی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر لیلا اسلامی صومعه

دکتر لیلا اسلامی صومعه

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر مریم اسماعیلی

دکتر مریم اسماعیلی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر کتایون انصاری

دکتر کتایون انصاری

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر الهام یعقوبی

دکتر الهام یعقوبی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
دکتر رزیتا جعفری

دکتر رزیتا جعفری

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %