سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  ضیا اسلامی

دکتر ضیا اسلامی

فلوشیپ نوزادان

ضیا اسلامی

آدرس: یزد کوچه برخوردار- ساختمان پزشکان ولیعصر
تلفن رزرو: ثبت نشده

ضیا اسلامی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر ضیا اسلامی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %