سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر پروانه نصری رودسری

دکتر پروانه نصری رودسری

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)

پروانه نصری رودسری

آدرس: تهران منطقه 12، انقلاب، روبروی خیابان استادنجات الهی (ویلا)، خیابان پارس، بیمارستان دادگستری
تلفن رزرو: ثبت نشده

پروانه نصری رودسری

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر پروانه نصری رودسری فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر حمید نعمتی مود

دکتر حمید نعمتی مود

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر رضا عاطف یکتا

دکتر رضا عاطف یکتا

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر محمد علی جاویانی

دکتر محمد علی جاویانی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مرتضی جباری مقدم

دکتر مرتضی جباری مقدم

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر بیژن نصیریان

دکتر بیژن نصیریان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر علی اصغر ظفر آسوده

دکتر علی اصغر ظفر آسوده

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر کاوس جاویانی

دکتر کاوس جاویانی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر نور محمد عارفیان

دکتر نور محمد عارفیان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر وحید عابدین زاده

دکتر وحید عابدین زاده

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر شهریار عسگری

دکتر شهریار عسگری

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر منیژه جدیدی میاندشتی

دکتر منیژه جدیدی میاندشتی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر رزیتا جباریان

دکتر رزیتا جباریان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مژده نصیری اصل

دکتر مژده نصیری اصل

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مژگان جعفری

دکتر مژگان جعفری

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر سارا حاجی فرجی

دکتر سارا حاجی فرجی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر لاله وثوقیان

دکتر لاله وثوقیان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مهین یزدانی

دکتر مهین یزدانی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر میهن جعفری جاوید

دکتر میهن جعفری جاوید

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر شراره نوبخت

دکتر شراره نوبخت

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %