سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر رزیتا جباریان

دکتر رزیتا جباریان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)

رزیتا جباریان

آدرس: تهران  ولی عصر، خیابان یاسمی، بیمارستان سوانح سوختگی مطهری
تلفن رزرو: ثبت نشده

رزیتا جباریان

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رزیتا جباریان فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر حمید نعمتی مود

دکتر حمید نعمتی مود

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر رضا عاطف یکتا

دکتر رضا عاطف یکتا

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر محمد علی جاویانی

دکتر محمد علی جاویانی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مرتضی جباری مقدم

دکتر مرتضی جباری مقدم

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر بیژن نصیریان

دکتر بیژن نصیریان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر علی اصغر ظفر آسوده

دکتر علی اصغر ظفر آسوده

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر کاوس جاویانی

دکتر کاوس جاویانی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر نور محمد عارفیان

دکتر نور محمد عارفیان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر وحید عابدین زاده

دکتر وحید عابدین زاده

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر شهریار عسگری

دکتر شهریار عسگری

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر منیژه جدیدی میاندشتی

دکتر منیژه جدیدی میاندشتی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مژده نصیری اصل

دکتر مژده نصیری اصل

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر پروانه نصری رودسری

دکتر پروانه نصری رودسری

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مژگان جعفری

دکتر مژگان جعفری

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر سارا حاجی فرجی

دکتر سارا حاجی فرجی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر لاله وثوقیان

دکتر لاله وثوقیان

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر مهین یزدانی

دکتر مهین یزدانی

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر میهن جعفری جاوید

دکتر میهن جعفری جاوید

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
دکتر شراره نوبخت

دکتر شراره نوبخت

متخصص بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %