سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  زهرا نافعی یزدی

دکتر زهرا نافعی یزدی

کارشناس بیهوشی

زهرا نافعی یزدی

آدرس: یزد بلوار دانشگاه نرسیده به میدان عالم کوی استادان کوچه حکمت
تلفن رزرو: ثبت نشده

زهرا نافعی یزدی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر زهرا نافعی یزدی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمدحسین نجفی

دکتر محمدحسین نجفی

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  محمد علی مهدویان

دکتر محمد علی مهدویان

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  علی محمد صمدزاده یزدی

دکتر علی محمد صمدزاده یزدی

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  ویدا آیت اللهی

دکتر ویدا آیت اللهی

متخصص بیهوشی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %