سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  ویدا آیت اللهی

دکتر ویدا آیت اللهی

متخصص بیهوشی

ویدا آیت اللهی

آدرس: یزد خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان مرتاض
تلفن رزرو: ثبت نشده

ویدا آیت اللهی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر ویدا آیت اللهی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمدحسین نجفی

دکتر محمدحسین نجفی

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  محمد علی مهدویان

دکتر محمد علی مهدویان

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  علی محمد صمدزاده یزدی

دکتر علی محمد صمدزاده یزدی

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  زهرا نافعی یزدی

دکتر زهرا نافعی یزدی

کارشناس بیهوشی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %