سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمدرضا رهنمازاده

دکتر محمدرضا رهنمازاده

متخصص بیهوشی

محمدرضا رهنمازاده

آدرس: خراسان شمالی ابتدای خیابان امیریه - - ساختمان وحدت - طبقه 4
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمدرضا رهنمازاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمدرضا رهنمازاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %