سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمدحسین نجفی

دکتر محمدحسین نجفی

متخصص بیهوشی

محمدحسین نجفی

آدرس: یزد بلوار جمهوري اسلامي - بيمارستان افشار
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمدحسین نجفی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمدحسین نجفی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمد علی مهدویان

دکتر محمد علی مهدویان

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  علی محمد صمدزاده یزدی

دکتر علی محمد صمدزاده یزدی

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  ویدا آیت اللهی

دکتر ویدا آیت اللهی

متخصص بیهوشی
یزد
دکتر  زهرا نافعی یزدی

دکتر زهرا نافعی یزدی

کارشناس بیهوشی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %