سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  صفر حیدری

دکتر صفر حیدری

مشاور بیهوشی

صفر حیدری

آدرس: زنجان خیابان شهدا، چهارراه امیرکبیر، ساختمان صدر، طبقه سوم، واحد 8
تلفن رزرو: ثبت نشده

صفر حیدری

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر صفر حیدری فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %