سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  احمد تمدنی

دکتر احمد تمدنی

متخصص خون و سرطان کودکان (هماتولوژی و آنکولوژی کودکان)

احمد تمدنی

آدرس: مازندران خیابان مدرس، روبروی شهرداری بابل
تلفن رزرو: ثبت نشده

احمد تمدنی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر احمد تمدنی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %