سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مرتضی دانائیان

دکتر مرتضی دانائیان

متخصص قلب کودکان

مرتضی دانائیان

آدرس: یزد بلوار جمهوری اسلامی، کلینیک کرمی، بیمارستان افشار
تلفن رزرو: ثبت نشده

مرتضی دانائیان

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مرتضی دانائیان فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %