سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  آویسا طبیب

دکتر آویسا طبیب

فوق تخصص قلب کودکان

آویسا طبیب

آدرس: تهران ولیعصر - نبش خیابان ستایش - بیمارستان قلب رجایی
تلفن رزرو: ثبت نشده

آویسا طبیب

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر آویسا طبیب فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  فریدون آشنایی

دکتر فریدون آشنایی

فوق تخصص قلب کودکان
تهران
دکتر  سید محمود معراجی

دکتر سید محمود معراجی

فوق تخصص قلب کودکان
تهران
دکتر  اکبر شاه محمدی

دکتر اکبر شاه محمدی

متخصص قلب کودکان
تهران
دکتر  پریدخت نخستین داوری

دکتر پریدخت نخستین داوری

فوق تخصص قلب کودکان
تهران
دکتر  علی اصغر دردشتی

دکتر علی اصغر دردشتی

فوق تخصص قلب کودکان
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %