سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  شیرین سیاح فر

دکتر شیرین سیاح فر

فوق تخصص ژنتیک انسانی

شیرین سیاح فر

آدرس: تهران بزرگراه آیت اله مدرس، خیابان وحید دستگردی، بیمارستان علی اصغر
تلفن رزرو: ثبت نشده

شیرین سیاح فر

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر شیرین سیاح فر فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  علیرضا ناطقیان

دکتر علیرضا ناطقیان

متخصص ژنتیک انسانی
تهران
دکتر  علی محمد علی اکبری

دکتر علی محمد علی اکبری

فوق تخصص ژنتیک انسانی
تهران
دکتر  عبدالله کریمی

دکتر عبدالله کریمی

فوق تخصص ژنتیک انسانی
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %