سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  زهرا موحدی

دکتر زهرا موحدی

متخصص ژنتیک انسانی

زهرا موحدی

آدرس: قم بلوار نیایش(مصلی)، جنب داروخانه دکتر کاویانی
تلفن رزرو: ثبت نشده

زهرا موحدی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر زهرا موحدی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %