سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  خدیجه قاسمی

دکتر خدیجه قاسمی

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی)

خدیجه قاسمی

آدرس: بوشهر خیابان یادگار امام، ساختمان پزشکان نور
تلفن رزرو: ثبت نشده

خدیجه قاسمی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر خدیجه قاسمی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %