سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مهرداد معمارزاده

دکتر مهرداد معمارزاده

فوق تخصص جراحی کودکان

مهرداد معمارزاده

آدرس: اصفهان پل وحید، خیابان وحید، وحید میانی، کوچه ۱۲
تلفن رزرو: ثبت نشده

مهرداد معمارزاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مهرداد معمارزاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %