سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر علیرضا سالک مقدم

دکتر علیرضا سالک مقدم

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

علیرضا سالک مقدم

آدرس: تهران منطقه 4، خیابان حیدرخانی ، بین خیابان رسالت و فرجام ، پلاک 124 ، ساختمان پزشکان 124
تلفن رزرو: ثبت نشده

علیرضا سالک مقدم

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر علیرضا سالک مقدم فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر مسعود موحدی

دکتر مسعود موحدی

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
دکتر لیدا عطارد

دکتر لیدا عطارد

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
دکتر عبدالحسین کیهانی

دکتر عبدالحسین کیهانی

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
دکتر عبدالقادر ریاضی

دکتر عبدالقادر ریاضی

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
دکتر حسین قاسمی

دکتر حسین قاسمی

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
دکتر مریم خیراندیش

دکتر مریم خیراندیش

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
دکتر حسنعلی محققی

دکتر حسنعلی محققی

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
دکتر نیما رضایی

دکتر نیما رضایی

متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %