سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  فرح اشرف زاده

دکتر فرح اشرف زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان

فرح اشرف زاده

آدرس: خراسان رضوی خیابان احمدآباد، اول پرستار، جنب آزمایشگاه معید، پلاک ۳، ساختمان پورسینا
تلفن رزرو: ثبت نشده

فرح اشرف زاده

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر فرح اشرف زاده فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %