سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  رحمان متانی

دکتر رحمان متانی

فوق تخصص گوارش کودکان

رحمان متانی

آدرس: البرز عظیمیه، درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان امام علی( شهید باهنر)
تلفن رزرو: ثبت نشده

رحمان متانی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رحمان متانی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  حمیدرضا صادقی

دکتر حمیدرضا صادقی

متخصص گوارش کودکان
کرج
دکتر  مژگان صباغیان

دکتر مژگان صباغیان

فوق تخصص گوارش کودکان
کرج
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %