سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  حمیدرضا دهقان

دکتر حمیدرضا دهقان

دکترا جراحی کودکان

حمیدرضا دهقان

آدرس: اصفهان خیابان فردوسی، فرعی دو شرقی، ساختمان حکیم، طبقه اول، مطب دندانپزشکی دکتر دهقان
تلفن رزرو: ثبت نشده

حمیدرضا دهقان

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر حمیدرضا دهقان فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %