سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمدرضا ملکی

دکتر محمدرضا ملکی

متخصص پزشکی قانونی

محمدرضا ملکی

آدرس: خراسان رضوی بلوار امامت، نبش امامت 19، پلاک 136
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمدرضا ملکی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمدرضا ملکی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %