سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مجید قاسمی

دکتر مجید قاسمی

عمومی پزشکی قانونی

مجید قاسمی

آدرس: فارس خیابان شهید
تلفن رزرو: ثبت نشده

مجید قاسمی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مجید قاسمی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %