سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  زهرا حیدری پور احمدآبادی

دکتر زهرا حیدری پور احمدآبادی

دکترا دندانپزشک

زهرا حیدری پور احمدآبادی

آدرس: یزد بلوار مدرس - قبل از میدان خاتمی - ابتدای شهرک بهاران
تلفن رزرو: ثبت نشده

زهرا حیدری پور احمدآبادی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر زهرا حیدری پور احمدآبادی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  فاطمه اولیاء

دکتر فاطمه اولیاء

دکترا دندانپزشک
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %