سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر رویا وزیری جاوید

دکتر رویا وزیری جاوید

کارشناس تغذیه

رویا وزیری جاوید

آدرس: تهران میدان خراسان - خیابان طیب - پلاک 194
تلفن رزرو: ثبت نشده

رویا وزیری جاوید

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رویا وزیری جاوید فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر علی اکبر سیاری

دکتر علی اکبر سیاری

متخصص تغذیه
تهران
دکتر وحیده شوشی دزفولی

دکتر وحیده شوشی دزفولی

فوق تخصص تغذیه
تهران
دکتر محمد نبوی

دکتر محمد نبوی

فوق تخصص تغذیه
تهران
دکتر علیرضا هدایت فر

دکتر علیرضا هدایت فر

متخصص تغذیه
تهران
دکتر حسین نایب آقایی

دکتر حسین نایب آقایی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر مهدی وفادار

دکتر مهدی وفادار

فوق تخصص تغذیه
تهران
دکتر علی جواهریان

دکتر علی جواهریان

مشاور تغذیه
تهران
دکتر فریبا کوهدانی

دکتر فریبا کوهدانی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر پیوند بابایی

دکتر پیوند بابایی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر معصومه مرادی

دکتر معصومه مرادی

متخصص تغذیه
تهران
دکتر الهه معروضی

دکتر الهه معروضی

متخصص تغذیه
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %