سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  شیما رئیسی

دکتر شیما رئیسی

متخصص طب سالمندان

شیما رئیسی

آدرس: تهران خیابان قزوین ،خیابان ابوذر، روبروی شهرداری منطقه 17، مرکز آموزشی درمانی ضیائیان
تلفن رزرو: ثبت نشده

شیما رئیسی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر شیما رئیسی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  راحله علیمرادزاده

دکتر راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  احمد دلبری

دکتر احمد دلبری

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  ژاله زندیه

دکتر ژاله زندیه

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  مریم نیک صولت

دکتر مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندان
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %