سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مریم نیک صولت

دکتر مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندان

مریم نیک صولت

آدرس: تهران ری، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین، خیابان عروجی
تلفن رزرو: ثبت نشده

مریم نیک صولت

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مریم نیک صولت فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  راحله علیمرادزاده

دکتر راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  احمد دلبری

دکتر احمد دلبری

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  ژاله زندیه

دکتر ژاله زندیه

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  شیما رئیسی

دکتر شیما رئیسی

متخصص طب سالمندان
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %