سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  ژاله زندیه

دکتر ژاله زندیه

متخصص طب سالمندان

ژاله زندیه

آدرس: تهران قیطریه، خیابان شهید برادران سلیمانی، کوچه نعمتی
تلفن رزرو: ثبت نشده

ژاله زندیه

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر ژاله زندیه فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  راحله علیمرادزاده

دکتر راحله علیمرادزاده

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  احمد دلبری

دکتر احمد دلبری

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  مریم نیک صولت

دکتر مریم نیک صولت

متخصص طب سالمندان
تهران
دکتر  شیما رئیسی

دکتر شیما رئیسی

متخصص طب سالمندان
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %