سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مهدیه ارزانش

دکتر مهدیه ارزانش

متخصص طب اورژانس

مهدیه ارزانش

آدرس: یزد بلوار شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی
تلفن رزرو: ثبت نشده

مهدیه ارزانش

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مهدیه ارزانش فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %