سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمدحسین صالح نیا

دکتر محمدحسین صالح نیا

متخصص طب اورژانس

محمدحسین صالح نیا

آدرس: تهران
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمدحسین صالح نیا

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمدحسین صالح نیا فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمد باقر صمیمی فرد

دکتر محمد باقر صمیمی فرد

متخصص طب اورژانس
تهران
دکتر  فردین مینافر

دکتر فردین مینافر

متخصص طب اورژانس
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %