سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محسن شهبازی منشادی

دکتر محسن شهبازی منشادی

کارشناس بیمار شناسی (اپیدمیولوژی)

محسن شهبازی منشادی

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

محسن شهبازی منشادی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محسن شهبازی منشادی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %