سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  مریم اردکانیان

دکتر مریم اردکانیان

متخصص چشم

مریم اردکانیان

آدرس: یزد میدان مهدیه - ابتدای بلوار امام جعفر صادق
تلفن رزرو: ثبت نشده

مریم اردکانیان

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر مریم اردکانیان فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمدرضا بشارتی

دکتر محمدرضا بشارتی

متخصص چشم
یزد
دکتر  حمیدرضا برخورداری یزدی

دکتر حمیدرضا برخورداری یزدی

متخصص چشم
یزد
دکتر  فرشته گلشن

دکتر فرشته گلشن

متخصص چشم
یزد
دکتر  اعظم السادات واحد

دکتر اعظم السادات واحد

کارشناس چشم
یزد
دکتر  نسیم اویسی

دکتر نسیم اویسی

متخصص چشم
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %