سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  اعظم السادات واحد

دکتر اعظم السادات واحد

کارشناس چشم

اعظم السادات واحد

آدرس: یزد سه راه شحنه، درمانگاه فرهنگیان
تلفن رزرو: ثبت نشده

اعظم السادات واحد

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر اعظم السادات واحد فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمدرضا بشارتی

دکتر محمدرضا بشارتی

متخصص چشم
یزد
دکتر  حمیدرضا برخورداری یزدی

دکتر حمیدرضا برخورداری یزدی

متخصص چشم
یزد
دکتر  فرشته گلشن

دکتر فرشته گلشن

متخصص چشم
یزد
دکتر  مریم اردکانیان

دکتر مریم اردکانیان

متخصص چشم
یزد
دکتر  نسیم اویسی

دکتر نسیم اویسی

متخصص چشم
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %