سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  رؤیا ایمانی

دکتر رؤیا ایمانی

متخصص چشم

رؤیا ایمانی

آدرس: خراسان شمالی خیابان طالقانی شرقی- روبروی داروخانه آریا -طبقه دوم
تلفن رزرو: ثبت نشده

رؤیا ایمانی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر رؤیا ایمانی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %