سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  حمید مقدس

دکتر حمید مقدس

متخصص جراحی لثه

حمید مقدس

آدرس: تهران افریقا، نبش گلهشهر 177
تلفن رزرو: ثبت نشده

حمید مقدس

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر حمید مقدس فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  محمد نجفی

دکتر محمد نجفی

متخصص جراحی لثه
تهران
دکتر  محمود قاسمی

دکتر محمود قاسمی

متخصص جراحی لثه
تهران
دکتر  اردوان اعتمادی

دکتر اردوان اعتمادی

متخصص جراحی لثه
تهران
دکتر  امیررضا رکن

دکتر امیررضا رکن

متخصص جراحی لثه
تهران
دکتر  نرگس بارفروش

دکتر نرگس بارفروش

متخصص جراحی لثه
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %