سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  آرزو خبازیان

دکتر آرزو خبازیان

متخصص جراحی لثه

آرزو خبازیان

آدرس: یزد صفاییه، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان شانزدهم، ساختمان بنفشه3، طبقه دوم
تلفن رزرو: ثبت نشده

آرزو خبازیان

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر آرزو خبازیان فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  یوسف جعفریان

دکتر یوسف جعفریان

متخصص جراحی لثه
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %