سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمد خدایاری

دکتر محمد خدایاری

عمومی جراحی دست

محمد خدایاری

آدرس: اصفهان خیابان هشت بهشت غربی، چهارراه ملک، به طرف نشاط، کوچه 7
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمد خدایاری

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمد خدایاری فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %