سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  علیرضا جلیلی اصل

دکتر علیرضا جلیلی اصل

فوق تخصص جراحی دست

علیرضا جلیلی اصل

آدرس: هرمزگان خیابان مرادی، طبقه فوقانی تزیینات شیوا
تلفن رزرو: ثبت نشده

علیرضا جلیلی اصل

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر علیرضا جلیلی اصل فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %