سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر کامبیز پرآذران

دکتر کامبیز پرآذران

فوق تخصص قلب و عروق

کامبیز پرآذران

آدرس: تهران پاسدارن بوستان نهم - پلاک 122 - واحد 9 - طبقه 3
تلفن رزرو: ثبت نشده

کامبیز پرآذران

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر کامبیز پرآذران فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر اسفندیار نوروزی

دکتر اسفندیار نوروزی

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر شبنم محمدزاده

دکتر شبنم محمدزاده

فلوشیپ قلب و عروق
تهران
دکتر کامبیز پرآذران

دکتر کامبیز پرآذران

فوق تخصص قلب و عروق
تهران
دکتر محمد نوری زاده

دکتر محمد نوری زاده

فوق تخصص قلب و عروق
تهران
دکتر نصیر محسنی جم

دکتر نصیر محسنی جم

فوق تخصص قلب و عروق
تهران
دکتر مجید درکاهیان

دکتر مجید درکاهیان

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر اسفندیار نوروزی

دکتر اسفندیار نوروزی

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر سعید یزدانخواه

دکتر سعید یزدانخواه

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر جعفر اردا

دکتر جعفر اردا

فوق تخصص قلب و عروق
تهران
دکتر محمد نیلچیان

دکتر محمد نیلچیان

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر ابوالفتح علیزاده دیز

دکتر ابوالفتح علیزاده دیز

فوق تخصص قلب و عروق
تهران
دکتر مرجان ثابتی

دکتر مرجان ثابتی

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر فریبا هندسی

دکتر فریبا هندسی

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر سپیده پزشکی

دکتر سپیده پزشکی

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر الهام رمضانی

دکتر الهام رمضانی

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر افروز معتمد

دکتر افروز معتمد

متخصص قلب و عروق
تهران
دکتر زهرا اکبر زاده

دکتر زهرا اکبر زاده

متخصص قلب و عروق
تهران
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %