سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  طوس کیانی

دکتر طوس کیانی

متخصص داخلی

طوس کیانی

آدرس: همدان خیابان مهدیه - ساختمان پزشکان الوند - روبروی دبیرستان شریعتی
تلفن رزرو: ثبت نشده

طوس کیانی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر طوس کیانی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %