سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  محمدحسین فاتحی

دکتر محمدحسین فاتحی

متخصص داخلی

محمدحسین فاتحی

آدرس: اصفهان بزرگمهر - خیابان شریف واقفی - چارراه ابوالحسن - مجتمع پزشکی پاراپیکا - طبقه 3 - واحد 10
تلفن رزرو: ثبت نشده

محمدحسین فاتحی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر محمدحسین فاتحی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  بهادر مشتاقیان

دکتر بهادر مشتاقیان

متخصص داخلی
اصفهان
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %