سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  آرش رحیمی

دکتر آرش رحیمی

متخصص داخلی

آرش رحیمی

آدرس: هرمزگان سه راه پلنگ صورتی، ساختمان پزشکان البرز، طبقه دوم (در مطب دکتر موسوی )
تلفن رزرو: ثبت نشده

آرش رحیمی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر آرش رحیمی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %