سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  امیر شهریار آریامنش

دکتر امیر شهریار آریامنش

متخصص جراحی زانو

امیر شهریار آریامنش

آدرس: خراسان رضوی بلوار سجاد، سجاد 5، روبروی بانک ملت
تلفن رزرو: ثبت نشده

امیر شهریار آریامنش

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر امیر شهریار آریامنش فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  پیمان ساسان نژاد

دکتر پیمان ساسان نژاد

متخصص جراحی زانو
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %