سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  پیمان ساسان نژاد

دکتر پیمان ساسان نژاد

متخصص جراحی زانو

پیمان ساسان نژاد

آدرس: خراسان رضوی بلوار احمد آباد، پرستار یک، نبش پرستار 1/8، ساختمان رزا، طبقه دوم
تلفن رزرو: ثبت نشده

پیمان ساسان نژاد

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر پیمان ساسان نژاد فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر  امیر شهریار آریامنش

دکتر امیر شهریار آریامنش

متخصص جراحی زانو
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %