سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  ازمایشگاه مهر

دکتر ازمایشگاه مهر

سایر علوم آزمایشگاهی

ازمایشگاه مهر

آدرس: مازندران آمل-خیابان امام رضا-جنب بهارستان امام رضا-ستاختمان جام جم-طبقه اول-ازمایشگاه مهر آمل-
تلفن رزرو: ثبت نشده

ازمایشگاه مهر

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر ازمایشگاه مهر فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %